Älvsjö AIK Seniorer

"Syftet för Gamla Älvsjö AIK skall vara att under kamratliga former och efter förmåga understödja och verka för Älvsjö AIK:s framgång. Föreningen skall verka för det fortsatta kamratskapet mellan de äldre och även möjligheten att kunna hjälpa de yngre på bästa sätt."