Älvsjö AIKs fotboll 2:a och 3:e generationen

samt samhällsutvecklingen under dessa år

av Helge Wärnberg
helge.warnberg@comhem.se

När jag idag 2007 ser tillbaka genom åren faller det sig naturligt att dela in vår verksamhet i generationer på c:a 20 år.

Den första generationen

Från bildandet 1915 fram till senare hälften av -30-talet. Den är väl dokumenterad av Göte Ljungberg. Fram till dess slut spelade vårt A-lag i Stockholmsseriens lägre klasser och utan större framgångar.

Den andra generationen, ytterligare 20 år fram till -56

Den tredje generationen -57 till -76


Inledning

Under samtliga dessa generationer var samhällsutvecklingen mycket dramatisk.
I de två första med världskrig, diktaturer, börsyra, börskollapser, 
depressioner, recessioner m.m. och även den tredje generationen innehöll många dramatiska händelser.

Under dessa generationer utvecklades Sverige från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle för att i slutet av 3:e generationen gå mot ett informationssamhälle. 
Sverige utvecklades också från ett lågskattesamhälle till ett samhälle med världens högsta skatter. 
Från ett samhälle med politiker med ett yrkesliv i botten som kände till och levde som medborgarna till ett samhälle med yrkespolitiker, ofta från den akademiska världen, utan kontakt med vår verklighet.
Eftersom fotbollen är en del av samhället tycker jag att det är angeläget att också beskriva samhällsutvecklingen.

Denna min beskrivning är därför uppdelad i 2 delar

Har du tid så läs gärna om samhällsutvecklingen först,
men innan du går vidare vill jag reda ut två saker.
 1. Vad är ett år?
  Att tiden är relativ vet vi men är också ett år det?
  Så här är det:
  Vårt verksamhetsår var 1 november till 31 oktober fram till början av 70-talet då det ändrades så att det därefter följde kalenderåret.
  Ett fotbollsår var före 1957 från augusti t.o.m. maj följande år.
  Därefter lades spelsäsongen om vilket innebar att 1957/1958 spelades en maratonserie; hösten 1957, våren 1958 och hösten 1958.
  Tolka årtalen som följer utifrån det.
 2. Fram till mitten på 60-talet spelades både fotboll, bandy och ishockey i Fotbollssektionen som den hette på den tiden.
  Ofta var det samma spelare som spelade i dessa lag. Det innebar att de ibland hade en bandymatch på söndagsförmiddagen och en hockeymatch senare samma dag.
De ord som är färgade och understrukna i dessa dokument är länkar som pekar vidare i detta dokument eller till sidor på webben som ger mer information kopplat till ordet. Klicka på dem om du vill gå vidare 
 
Älvsjö AIKs fotboll 2:a och 3:e generationen.

Samhällsutvecklingen 1957-1977.