Älvsjö AIK är en alliansförening som bestående av tre föreningar.  

Välkommen!

Fritid:

Skidor & orientering:

Fotboll:

Gamla Älvsjö AIK:

Skidor & orientering Fotboll Gamla Älvsjö AIK